De inburgering van een Antiliaan

Hulio Martina zit in de examenklas op het Kolegio Alejandro Paula en twijfelt of hij
dit jaar wel of niet gaat halen. Als Hulio dit jaar voor zijn examens slaagt, zal hij
naar Nederland verhuizen om zijn studie daar te vervolgen. Hulio
slaagt voor zijn examen en moet binnen een maand naar Nederland vertrekken.
Hoewel hij dit niet uitstraalt heeft Hulio zijn twijfels over deze plotselinge verhuizing.
Binnen de Antilliaanse gemeenschap is er altijd een haat-liefde-relatie met Nederland.
Dat maakt zijn verhuizing dus extra spannend.

Luxy, de zus van Hulio, woont al in Nederland. Hulio en Luxy mailen elkaar dagelijks.
Zijn zus is zijn uitlaatklep en tegelijkertijd ook zijn vraagbaak.
Door de ondersteuning van zijn vader bij het kiezen van een vervolgopleiding en
bij alle andere voorbereidingen voor de grote verhuizing, en door het feit dat Luxy al in
Nederland zit, voelt Hulio zich redelijk klaar om te gaan.

Tot Hulio’s grote verbazing en teleurstelling echter is er geen studentenkamer voor
hem beschikbaar bij aankomst in Nederland. Hulio raakt steeds meer gefrustreerd
als hij studentenhuis na studentenhuis afloopt, op zoek naar een plek. Daarbij weet Hulio
helemaal niet wat zijn opleiding exact inhoudt. En vanaf de eerste schooldag voelt hij al
dat deze opleiding helemaal niet voor hem bedoeld is.

Na vier jaar studeren, waarbij zijn vader harder werkt voor het behalen van de
opleiding dan hijzelf, twijfelt Hulio of hij wel met deze opleiding verder moet of dat hij
er juist mee moet stoppen. Hulio vindt het moeilijk om dit met zijn ouders te delen.